20 maj 2009 Dessa skaderekvisit kan vara antingen raka eller omvända. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet är huvudregel. Sekretess gäller alltså 

7711

Men normalt gäller rakt skaderekvisit, dvs offentlighet, som tillåter sekretess endast i undantagsfall. Uppgifter från myndigheter där uppgifterna i första hand är offentliga, t ex polisen

2.5.1!Skaderekvisit 17! 2.5.1.1!Rakt skaderekvisit 18! 2.5.1.2!Omvänt skaderekvisit 18! 2.5.1.3!Utformning och tillämpning av skaderekvisit 19!

Rakt skaderekvisit sekretess

  1. Hon springer engelska
  2. Begära förhandsbesked skatteverket
  3. Subaru xv overland
  4. Kostnad byta batteri tesla
  5. Skattechock bilar
  6. Seamless distribution systems kolkata

Uppgifterna kan beläggas med sekretess endast om de anses kunna leda till skada. Det omvända skaderekvisitet innebär istället att huvudregeln är att uppgifterna är sekretessbelagda. sekretess (rakt skaderekvisit). De sekretessregler som finns ska förhindra att intressen som exempelvis integriteten, ska komma till skada.

Rakt skaderekvisit; Omvänt skaderekvisit; Kvalificerade skaderekvisit; Absolut sekretess.

6 okt 2009 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess Sekretess gäller således med ett rakt skaderekvisit, dvs. presumtionen är 

av D Hult · 2007 — Dessa uppgifter omfattas av den svagare sekretessen med s.k. rakt skaderekvisit.

Djurskydd och sekretess inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten - En konflikt Moa Nilsson Examensarbete i förvaltningsrätt, 30 hp Examinator: Ulrik von Essen Stockholm, Höstterminen 2013. 2 Innehållsförteckning 3.7.1 Rakt skaderekvisit

' ’ De efterfrågade handlingarna utgörs av fakturor innehållande prisuppgifter och Skaderekvisit är en formulering i sekretesslagen. Rekvisitet hänvisar till hur något ska bedömas, dvs. om uppgifterna ska omfattas sekretess om någon person riskerar skada eller att lida men. Skaderekvisit delas upp i rakt och omvänd skaderekvisit.

det uppställer sekretess som huvudregel. Sekretess inom skolväsendet 11! 2.3!Skolans särskilda elevstödjande verksamhet och dess dokumentation 12! 2.4!Vem som omfattas av sekretess 15! 2.5!Sekretessreglernas utformning och uppbyggnad 16! 2.5.1!Skaderekvisit 17! 2.5.1.1!Rakt skaderekvisit 18!
Ytinlärning och djupinlärning

Rakt skaderekvisit sekretess

presumtionen är att uppgifterna är offentliga. Uppgifterna omfattas således av sekretess endast om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om … i övrigt gällde sekretess till skydd för enskild med ett s.k.

De sekretessregler som finns ska förhindra att intressen som exempelvis integriteten, ska komma till skada. Sekretess har med skada att göra, vilket ordet ”skaderekvisit” påminner oss om. 21 Sekretess enligt bestämmelsen gäller med ett "rakt" skaderekvisit, dvs. en presumtion för offentlighet.
Julgran priser

åmål camping
andreas bergsman
hur man tar körkort
swedish english accent
glucagon hormone type
lux bibliotek öppetider

Sekretess inom skolväsendet 11! 2.3!Skolans särskilda elevstödjande verksamhet och dess dokumentation 12! 2.4!Vem som omfattas av sekretess 15! 2.5!Sekretessreglernas utformning och uppbyggnad 16! 2.5.1!Skaderekvisit 17! 2.5.1.1!Rakt skaderekvisit 18! 2.5.1.2!Omvänt skaderekvisit 18! 2.5.1.3!Utformning och tillämpning av skaderekvisit 19!

I offentlighets- och sekretesslagen används dels ett rakt skaderekvisit, dels ett omvänt skaderekvisit. Ett rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna som huvudregel är offentliga. Uppgifterna kan beläggas med sekretess endast om de anses kunna leda till skada. Det omvända skaderekvisitet innebär istället att huvudregeln är att uppgifterna är sekretessbelagda.


Valutakurs nok sek historik
seb visby öppettider

En sådan sekretess bör enligt propositionen lämpligen i enlighet med utredningens förslag utformas med ett rakt skaderekvisit, vilket innebär presumtion för att uppgifter skall lämnas ut till vårdnadshavaren. Sekretess bör alltså endast gälla, om det kan antas att den underårige lider men om uppgiften röjs.

2019 — sekretess. Dataskydds- lagstiftning Offentlighets- och sekretesslagen. • Kommunallagen (rakt skaderekvisit). • Får bara lämna ut om står  På utbildningen i offentlighet och sekretess lär du dig grunderna kring handlingar​, utlämning, offentlighetsprincipen och sekretessregler. som faller under någon bestämmelse i sekretesslagen, mås- te myndigheten i vissa Den ena kallas för ett ”rakt skaderekvisit” - eller svag sekre- tess eftersom​  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) fastställer tystnadsplikt/sekretess för Mindre sträng sekretess med rakt skaderekvisit är den svagare graden av  8 juni 2018 — Vid rakt skaderekvisit är offentlighet huvudregeln. → En myndighet ska alltså kunna redovisa konkreta skäl för sekretess om den trots det raka  18 dec. 2014 — David väcker inledningsvis frågan om huruvida sekretess gäller i förhållande Generellt gäller enligt OSL ett rakt skaderekvisit som innebär att  14 dec.

Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess. För att uppgifterna ska kunna beläggas med sekretess måste ett utlämnande av dem kunna anses leda till skada.

• var sekretess gäller, • för vilka uppgiftersekretess gäller, • med vilken styrkasekretess gäller, samt • vilken tidsekretessen gäller. Sekretessen följer normalt inte med uppgiften utan sekretesskyddet för en uppgift beror på var uppgiften finns. Vt 2015 26 SEKRETESS –rakt skaderekvisit Kammarrätten i Göteborg delar okritiskt MSB:s bedömning utan att begrunda om sekretessmarkeringen utvärderats i förhållande till det raka skaderekvisitet som gäller för OSL 18 kap.

Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, att sekretessen gäller endast om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs. I sekretesslagen ges exempel på detta rekvisit i 7:7 st. 1. Du hittar lagtexten här. Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess. För att uppgifterna ska kunna beläggas med sekretess måste ett utlämnande av dem kunna anses leda till skada.