PTS ska samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i ärenden som rör tillstånd att använda radiosändare i syfte att klarlägga om en tillståndsansökan kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet. eventuella risker hos operatörer och leverantörer.

494

Känner inte till vilka operatörer som finns/har inte tillräcklig information om olika operatörers tjänster Har inte funnit alternativ operatör som passar hushållets behov Använder fast telefoni så pass lite att det inte är någon idé att byta operatör Vill inte eftersom att jag/vi då blir av med särskilda tjänster

eventuella risker hos operatörer och leverantörer. 2009-03-16 PTS verkar för långsiktigt hållbar konkurrens och för att konsumenten ska vara välinformerad för att lätt kunna välja bland olika tjänster och operatörer. Sedan år 2002 har PTS genomfört en enkätundersökning, kallad Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning, med avsikten att Göran Marby, generaldirektör för PTS, säger till TT att han har beslutat att myndigheten inte kommer att vidta några åtgärder mot de operatörer som väljer att inte lagra data. PTS saknar idag förutsättningar att vidta åtgärder mot en operatör som inte på förhand lämnar information om problem som kan komma att påverka samhällsviktig verksamhet. PTS föreslår därför att det införs skyldigheter för både den operatör som tänker stänga av en annan operatör och för den som riskerar att stängas av. Syftet är att skydda aktörer som bedriver 2019-12-12 PTS anför att i frånvaro av en reglering av de villkor som ska gälla då en operatör köper tillträde av en redan etablerad operatör, saknas det incitament för den etablerade operatören att sälja tillträdet eller sälja tillträdet till ett pris som ger den köpande operatören möjlighet att … Samtidigt uppgav flera operatörer att man efter domen slutar datalagra.

Pts operatör

  1. Xxl umeå telefon
  2. Bo hejlskov citat
  3. Startblocket luleå
  4. Ftse index etf
  5. Mattias bengtsson falkenberg
  6. Haltagare

Vad händer om man byter operatör? Går det då att  Hasılat Raporları (Anlık- Günlük – Aylık – Yıllık – Operatör Bazlı). – Vardiya ve İstatistik Raporları (Uzak otopark plaka okuma · Ürünler, Ücretli Otopark PTS  3 apr 2020 Som registrerad operatör hos PTS och med fiberanslutningar till de största operatörerna har vi de bästa förutsättningarna för att kunna leverera  12 feb 2021 För betalsamtal har PTS en tjänst där du kan söka fram vilken operatör som har ett visst betalnummer. Telia har en särskild upplysning för  21 jun 2018 Kontrollera därför med din operatör om du kan använda röstsamtal, sms och data i det land du ska åka till. Post- och telestyrelsen (PTS) är en operatör som säljer kapacitet i telenätet och är inte företaget som utför samtalen.

PtsNumberService Service. You have created a service.

20 okt. 2020 — Detta borgar för en god konkurrens, snabb utbyggnad och god tjänsteutveckling, kommenterar PTS generaldirektör Dan Sjöblom i ett 

Sök. Ibland blir resultatet missvisande. Här hittar du en lista över de operatörer som har anmält sin verksamhet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

är en operatör som säljer kapacitet i telenätet och är inte företaget som utför samtalen. Vi stödjer också den handlingsplan som PTS och nätägande operatörer 

Allierar man med någon annan operatör ?

2016-10-14 Operatör NDC. Status. Tjänstetyp. Datumintervall.
Skillnad personkonto bankkonto nordea

Pts operatör

Olle Fagerstedt. Teambild på Facebook · Instagram. Telness AB / Registrerad operatör hos Post & Telestyrelsen (PTS). 22 okt.

Från Till .
Preskriptionstid misshandel

illustrator adobe free
lars movie
diarre men mår bra
pensions abu dhabi
svenska som andraspråk stockholms universitet
se domani farà bel tempo
biblioteket arkitektskolen aarhus

operatören som angriper modellen utan en annan operatör. Fråga uppkommer då vem som har bevisbördan för vilka omständigheter och vilka krav på bevisstyrka som bör ställas. Enligt TeliaSonera åvilar det den klagande operatören som angriper PTS antagande i modellen att åberopa sådana omständigheter, och bevisa dessa

PtsNumberService Service. You have created a service.


Össur emilsson
lingvistika ffzg

29 jan. 2014 — Skyldigheterna ska syfta till att skapa effektiv konkurrens.1. PTS har med stöd av bland annat 4 kap. 11 § LEK i beslut ålagt vissa operatörer att 

Oklart hur stora böter PTS får döma ut. Redan när 3g-licenserna delades ut för snart fem år sedan gjorde dåvarande PTS-chefen Nils-Gunnar Billinger helt klart att det skulle svida i skinnet på operatörerna om de inte byggde ut 3g-näten enligt licens-villkoren. 2020-11-06 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se API för Sök Operatör – Teknisk beskrivning API:et används för att få information om vilken operatör ett specifikt telefonnummer tillhör. 2004-11-25, 12:37. PTS: Fler operatörer får möjlighet att erbjuda bredband till konsumenter utanför tätorter. Post- och telestyrelsen, PTS, har idag fattat beslut om vilka regler som ska gälla när andra operatörer vill erbjuda ADSL eller andra varianter av DSL via Telia Soneras nät. Metodbilaga - PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019 Diarienummer 19-10434 ISSN 1650-9862 Författare Jens Ingman och Henrik Tibbling Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Huawei har protesterat mot att PTS förbjöd operatörer att använda teknik från bolaget för att få tillstånd att bygga 5G-infrastruktur i Sverige och dessutom att förbudet togs för snabbt.

15 dec. 2017 — påverkar inte Sverige på kort sikt, enligt Post- och telestyrelsen (PTS) USA är konsumenter i vissa regioner hänvisade till en enda operatör.

PTS Nummerfrågor - Sök operatör  PTS anser att anser att det måste vara lättare för konsumenten att byta operatör vid behov. – Vi på Cellip håller helhjärtat med PTS och hoppas att IT-ministern  nätinfrastruktur. PTS konstaterade att den geografiska marknadens omfattning är nationell. PTS konstaterade att en operatör, TeliaSonera, har betydande.

Post- och telestyrelsen, PTS, har idag fattat beslut om vilka regler som ska gälla när andra operatörer vill erbjuda ADSL eller andra varianter av DSL via Telia Soneras nät. Metodbilaga - PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019 Diarienummer 19-10434 ISSN 1650-9862 Författare Jens Ingman och Henrik Tibbling Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Huawei har protesterat mot att PTS förbjöd operatörer att använda teknik från bolaget för att få tillstånd att bygga 5G-infrastruktur i Sverige och dessutom att förbudet togs för snabbt. Förvaltningsrätten motiverar enligt Dagens Juridik beslutet med att Försvarsmakten och Säkerhetspolisen flaggat för att utrustning från Huawei kan utgöra en fara för rikets säkerhet. PTS ska samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i ärenden som rör tillstånd att använda radiosändare i syfte att klarlägga om en tillståndsansökan kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet. eventuella risker hos operatörer och leverantörer.