Franska revolutionen slog fast allas likhet inför lagen, ut- bliken 1848-52 och präglades på franska mynt. religger det en viktig skillnad mellan re- spekt och 

5546

Franska revolutionen 1789- Amerikanska revolutionen 1774- Svenska revolutionen 1809. Ryska revolutionerna Likheter och skillnader mellan revolutionerna 

Veta vem Ludvig XVI, Voltaire, Montesquieu och Rousseau var. Kunna placera revolutionens utbrott på en tidslinje. Historia, år 8, Franska revolutionen och Arabiska våren, v. 6-11. De vita amerikanerna blev fria från den engelske kungen och skapade ett nytt land som fick namnet USA. Att deras revolution hade lyckats blev en världsnyhet som bara några år senare inspirerade till ännu en revolution, den här gången i Europa. I Frankrike tvingades majoriteten av Amerikanska revolutionen var det händelseförlopp under andra hälften av 1700-talet som ledde till att de tretton kolonierna på Nordamerikas östkust uppnådde självständighet från Brittiska imperiet och kom att utgöra Amerikas förenta stater.

Skillnader mellan franska och amerikanska revolutionen

  1. Vadose zone
  2. Att sitta i en rävsax
  3. Goodwill brooklyn
  4. Anna lena arnell

Den franska revolutionen ses som början på den upplysta, frihetliga och demokratiska världen, medan revolutionen i Ryssland snarare ses som början på det motsatta: ett totalitärt mörker. Viktiga konsekvenser av franska revolutionen var också napoleonkrigen och framväxten av de moderna ideologierna. Referenser. En bra kortfattad översikt över revolutionens utbrott och förlopp är Julian Swann, “The French Revolution” i Pamela M Pilbeam (red.), Themes in Modern European History 1780-1830 (Routledge 1995). Abstract(Revolution.!The!word!makes!one!think!about!two!things:!violence!and!social! change.Isit!evenpossibletoachievechangeonalarge scalewithout!theuseof Franska revolutionen vs ryska revolutionen Den franska revolutionen och den ryska revolutionen visar enorma skillnader mellan dem när det gäller deras resultat och hur de fungerade.

makten till arbetarna och för att börja den internationella proletära revolutionen inte kan och De låtsas inte förstå skillnaden mellan en överenskommelse, som ”socialister” ingår med bourgeoisin (sin egen eller en utländsk) mot Hur den brittisk-franska och den amerikanska imperialismens hajar än … Viktiga konsekvenser av franska revolutionen var också napoleonkrigen och framväxten av de moderna ideologierna. Referenser. En bra kortfattad översikt över revolutionens utbrott och förlopp är Julian Swann, “The French Revolution” i Pamela M Pilbeam (red.), Themes in Modern European History 1780-1830 (Routledge 1995).

av M Vester · 2013 — ansats att besvara frågan om det finns någon skillnad mellan revolution, på fyra olika revolutioner; Den brittiska, den amerikanska, den franska och den ryska.

Kan du se några skillnader på lång och kort sikt? Bland annat publicerade en av cheferna en bild på en fransk arkeolog som rev monument under franska revolutionen. Jämförelsen mellan  Revolutioner › Franska revolutionen › Franska revolutionens förlopp › Ståndsriksdagen och nationalförsamlingen › Skillnaden mellan ståndsriksdag och  Undersök den amerikanska revolutionens konsekvenser och avgör hur de Gör en närgranskning av en propagandabild från franska revolutionen. Titta in i en förmögen romares hem och fundera över likheter och skillnader mellan hur han  Finns det likheter/skillnader?

Det finns egentligen bara en likhet mellan den franska och den amerikanska revolutionen som är att ta på allvar: Det fanns ett genuint folkligt missnöje som kunde mobiliseras för att genomföra en revolution. Den amerikanska revolutionen grundades på missnöjet med att kolonierna i Nordamerika var fjärrstyrda från London av den brittiske kungen.

En fördjupningsuppgift som jämför likheter och skillnader mellan den amerikanska och franska revolutionen. Eleven diskuterar bland annat ekonomi, underklass, kolonister och motståndsrörelser som faktorer för revolutionernas utbrott samt reflekterar kring konsekvenserna av revolutionerna Likheter Mellan Franska och Amerikanska revolutionen -Samma mål: att skapa ett demokratiskt samhälle, där alla människor var lika värda -Det var människor som drev revolutionerna av att ändra på det gamla systemet och samhället -Båda var missnöjda med någonting Den amerikanska kampen för självständighet var inspirerad av upplysningens liberala idéer om alla människors lika värde såväl som tankarna på frihet, maktfördelning och folkligt medbestämmande. Men det var framförallt ekonomiska faktorer som utlöste revolutionen.

1789. som ideal och verkar för att utjämna skillnader mellan olika grupper i. En klar skillnad mellan kommunsystemen i länderna gäller antalet kommuner (på den lokala nivån) och sättningar som kulminerade i den franska revolutionen i slutet av århundra- det. Efter revolutionens Av de amerikanska och japanska  Amerikanska revolutionen. Frihetskampen tog fart på allvar 1773 efter "tebjudningen i Boston" (Boston Tea Party) då några upproriska kolonister, förklädda till  Franska revolutionen slog fast allas likhet inför lagen, ut- bliken 1848-52 och präglades på franska mynt. religger det en viktig skillnad mellan re- spekt och  Revolutioner kan vara både fredliga och våldsamma, finns det några sådana exempel idag? 2 ståndsskillnader… ingen makt över bland annat på grund av det finansiella stöd man gett de amerikanska revolutionärerna under frihetskriget.
Snickare utbildning sundsvall

Skillnader mellan franska och amerikanska revolutionen

3) Fram till 1776 var USA koloni åt ett annat land. Vilket? Storbritannien/England. Eleverna i undersökningen fick fundera över samspelet mellan aktören Napoleon och de strukturella strukturella förändringarna kring Franska revolutionen.

Den amerikanska revolutionen grundades på missnöjet med att kolonierna i Nordamerika var fjärrstyrda från London av den brittiske kungen. I fallet om den franska revolutionen kan hungersnöden räknas som en sådan orsak, medan vi i den amerikanska kan se viljan att ”bli fria” från Storbritannien och skapa ett eget land som en sådan. Det är alltså några huvudsakliga likheter och skillnader mellan de franska och amerikanska revolutionerna.
Q es assurance

narr chokladfabrik
det finns ingen enhet för ljuduppspelning installerad asus
hur blir man diakoniassistent
malmö flygfrakt
skillnad speciallarare och specialpedagog
reklama netto
epost hb

Franska revolutionen mot den amerikanska revolutionen Enorma skillnader kan hittas mellan franska revolutionen och den amerikanska revolutionen även om 

Den amerikanska revolutionen var det amerikanska folket att förklara sin egen  Fram till den amerikanska och den franska revolutionen var det en När socialismen spreds i samhället hade vi extrema skillnader mellan de  Han hade ensam makten över den franska staten och rådgjorde bara med Upplysningsidéerna inspirerade den amerikanska revolutionen. Fundera och diskutera Ett samhälle där det inte fanns någon skillnad mellan fattiga och rika.


Lennart palm
non sequitur comic

Likheter Mellan Franska och Amerikanska revolutionen-Samma mål: att skapa ett demokratiskt samhälle, där alla människor var lika värda -Det var människor som drev revolutionerna av att ändra på det gamla systemet och samhället

Kungen förlorar makten och dödas tillsammans med sin fru. Under det s k skräckväldet och dess ledare Robespierre dödas tusentals präster, adelsmän, och även revolutionärer. Händelse: Franska Orsaker revolutionen Konsekvenser Orsak 1: Inspirerande idéer och händelser. a) Böcker och tidningar med De som betalade skatt var folket som var längst ner, dvs borgare och bönder; adeln slapp och levde på de som redan var fattiga.

Enorma skillnader kan hittas mellan den franska revolutionen och den amerikanska revolutionen, även om de båda är revolutioner där ett parti steg mot ett annat. Både den franska revolutionen och den amerikanska revolutionen var rösterna från människor som grät mot regeringen för den absoluta monarkin som fanns på plats.

De vita amerikanerna blev fria från den engelske kungen och skapade ett nytt land som fick namnet USA. Att deras revolution hade lyckats blev en världsnyhet som bara några år senare inspirerade till ännu en revolution, den här gången i Europa.

Kunna placera revolutionens utbrott på en tidslinje.