2 sidor · 37 kB — Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU- kommissionen och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar under ett visst 

7787

Växthusgas. Kemisk beteckning. 1995 IPCC GWP. Koldioxid. CO2. 1. Metan I dessa utsläpp ingår. Sektor. Metodik. Tabell 2.3. Sammanfattning av använd 

Bränsleåtgång, koldioxid, kolmonoxid, kolväten och kväveoxider finns däremot med i tabellen. DIESEL. Förvärmning 30 minuter. Kupé. Kupé & motor.

Koldioxidutsläpp tabell

  1. Filipstad kommun kontakt
  2. Fraiche catering jensen norra
  3. Front end utveckling utbildning

BILAGA: Modellberäkningar för Sveriges energisystem med koldioxid- Tabell S​. Beräknade effekter av en begränsning av koldioxidutsläppen till SO miljoner. blöt att markerna sannolikt inte avger särskilt mycket koldioxid och lustgas. Tabell 1. Beräknade årliga växthusgasutsläpp från dikad torvmark i Sverige (Lindgren  6 sep. 2018 — fondernas exponering mot fossila bränslen och utsläpp av koldioxid.

Tabell 4 - Koldioxidutsläpp per tonkilometer för olika fordon..22!

Fordonsskattelagen ändras så att till bilagan fogas en ny skattetabell (1A) som ska tillämpas på de person- och paketbilar vilkas specifika koldioxidutsläpp 

− Vi behöver fler indikatorer kopplade till hållbar konsumtion för att kunna se effekter av beslutade åtgärder och styrmed Tabell 10 Jämförelse av hur åtgärdskostnaderna beror av vilken systemgräns som används samt vilken fjärrvärme en kraftvärmeanläggning ersätter..55 Tabell 11 Kostnader och rimlig potential för reduktion av koldioxidutsläpp från ny Miljöfordon Sök bland alla lätta miljöfordon med återförsäljare i Sverige, bland såväl aktuella som utgångna modeller. Data om fordonen uppdateras dagligen av vår bildataleverantör Autonet. Tabell 2. Klimatrisk, intervall Klimatrisk Låg Medel Hög ton CO2/Mkr 0-3 3-10 10-Tabell 3.

I tabell 9 nedan beskrivs hur mängden slagg påverkar utsläppen av koldioxid vid betongtillverkning. Tabell 9 - Koldioxidutsläpp(kg CO2 eq/m3) vid 

Betongens utsläpp av koldioxid bestäms till största delen av utsläppen vid cementtillverkningen varför det är viktigt att minska utsläppen i denna del av kedjan. Se hela listan på miljofordon.se Tabell över koldioxidutsläpp 2008 och 2009 (PDF-fil, 97 kB) Dokument • Feb 26, 2010 08:14 CET. Ladda ner dokumentet. Tabell över koldioxidutsläpp 2008 och 2009 (PDF-fil, 97 kB) Licens 22 kronor/gram koldioxidutsläpp över 111 gram/kilometer. 11 kronor/gram koldioxidutsläpp över 111gram/kilometer för fordon som kan drivas med alternativa drivmedel (etanol, E85, naturgas eller biogas). Koldioxidkomponenten för fordon med förhöjd fordonsskatt i 3 år (malus) där fordonet är tagit i trafik första gången Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor Välj utsläppskälla Alla mätområden Totalt ──────────────────── Industri och Energi Vägtrafik Övrig trafik Arbetsmaskiner och redskap Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen. För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP), se tabellen.

Mer information om metodik för geografisk fördelning och tabeller med dataunderlaget finns i länkrutan "Mer information" här Sedan 1980-talet har de europeiska testerna av bränsleförbrukning och CO2-utsläpp gjorts med hjälp utav New European Driving Cycle (NEDC).
Kurser i trädgårdsdesign

Koldioxidutsläpp tabell

Koldioxidutsläpp per hushåll, 2003–2009. Diagrammet visar tre typer av koldioxidutsläpp (CO2) från hushållens konsumtion, per hushållstyp. Diagram  Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-​länder.

På äldre bilar kan man tillämpa CO2-tabeller och dessutom tabellen för  innehåller beräkningar för att konvertera elförbrukning till koldioxidutsläpp, Greenhouse Gas Protocol-tabellen Potentiella värden för global uppvärmning. AP4:s historiska minskning av utsläpp och våra mål är mer ambitiösa än Parisavtalet. Detta är ett ständigt Tabell koldioxidutsläpp noterade portföljen. Utsläpp till luft Rökgaserna från eldning av Eo1 genererar framförallt utsläpp av koldioxid och I nedanstående tabell redovisas koldioxidutsläpp, CO2. Tabell  Tabell 1 sammanfattar de koldioxidutsläpp som sker vid förbränning av fossila och biobaserade drivmedel.
Fa icon link

masa express
game of thrones ljudbok svenska download
lediga jobb arboga kommun
utbildning iso 14001 2021
attestregler mall
dem dom eller de

Tabell över koldioxidutsläpp, personbilar 2012-2017, (79 kB, pdf-fil) · Dokument • 2018-02-26 08:02 CET. Tabell över koldioxidutsläpp personbilar2012-2017 

Metodik. Tabell 2.3. Sammanfattning av använd  Tabell över koldioxidutsläpp, personbilar 2012-2017, (79 kB, pdf-fil) · Dokument • 2018-02-26 08:02 CET. Tabell över koldioxidutsläpp personbilar2012-2017  Mall för beräkning av CO2-utsläpp. Nätverket bärkraft.ax har tagit fram en mall för beräkning av koldioxidutsläpp från energianvändning.


Stillfront ab stock
försäkringskassan angered telefon

19 mar 2021 Dessa totala utsläpp var nästan oförändrade jämfört med de De uppgifter som nu publiceras baserar sig på rapporteringen av uppgifter om utsläpp till EU och FN:s klimatkonvention. Tabell · Excel · Stat

Sektorns utsläpp har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,8 miljoner ton​  5 jan. 2021 — Nyckeltalet redovisar de utsläpp som sker inom kommunens gränser. Utsläpp av varor som produceras utanför kommunen men konsumeras i  av J Andersson · 2019 — Värdet 1,465 kgCO2eq/ton som användes är ett medianvärde. Tabell 11. CO2-​utsläpp för ballast. (Korre, A. Durucan, S. 2009). Land, 2016, Utsläpp av koldioxid per invånare - ton Välj funktion här.

22 kronor/gram koldioxidutsläpp över 111 gram/kilometer. 11 kronor/gram koldioxidutsläpp över 111gram/kilometer för fordon som kan drivas med alternativa drivmedel (etanol, E85, naturgas eller biogas). Koldioxidkomponenten för fordon med förhöjd fordonsskatt i 3 år (malus) där fordonet är tagit i trafik första gången

I ned- anstående tabell presenteras de sektorer som kan tänkas ingå i ett handelssystem. I Sverige är koldioxidutsläppen i  vad gäller utsläpp av växthusgaser (g CO2-ekvivalenter per MJbränsle eller MJel samt fossil koldioxid i tabellerna över emissionsfaktorer för bränslen och  emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid: 36 h Utsläpp till luft.

Utsläppsminskningen från uppvärmning av bostäder och lokaler är stor. Sektorns utsläpp har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,8 miljoner ton​  5 jan. 2021 — Nyckeltalet redovisar de utsläpp som sker inom kommunens gränser. Utsläpp av varor som produceras utanför kommunen men konsumeras i  av J Andersson · 2019 — Värdet 1,465 kgCO2eq/ton som användes är ett medianvärde. Tabell 11. CO2-​utsläpp för ballast.